ХБНГУ-ын Физик техникийн хүрээлэнгийн зөвлөх Тават Чанпан Стандарт, хэмжил зүйн газарт ажиллалаа