УБТЗ-ын Дархан татах хэсэг Чанарын менежментийн тогтолоцоо ISO 9001 стандартыг нэвтрүүлж, гэрчилгээжлээ