Төрийн албан хаагчийн ёс зүй сургалт зохион байгуулагдлаа