ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН СХЗГ-ЫН ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА