Тоглоомын талбайн 20-иос багагүй хувьд ногоон байгууламж байна