СХЗГ-ын Хэмжил зүйн зөвлөлийн ээлжит хуралдаан боллоо