СХЗГ-ЫН НИЙТ АЛБАН ХААГЧ МОНГОЛ БИЧГИЙН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА