СХЗГ-ЫН АЛБАН ХААГЧДЫН ХҮҮХДҮҮД МОНГОЛ УЛСЫН ЭРДЭНЭСИЙН САНТАЙ ТАНИЛЦЛАА