СХЗГ-ын ажлын хэсэг Хөвсгөл, Баянхонгор аймагт ажиллав