СХЗГ албан хаагчдаа эмнэлгийн үзлэгт хамруулж байна