СХГ-ын АЛБАН ХААГЧИД ҮНЭТ ЭДЛЭЛ ХУДАЛДАН БОРЛУУЛДАГ ГАЗРУУДАД ЗӨВЛӨМЖ ӨГЧ АЖИЛЛАЛАА