СУРГАЛТ: MNS ISO 21001:2021 стандартын сургалтыг 2023 оны 11-р сарын 24-ний өдөр зохион байгуулна.