Стандарт, хэмжил зүйн тэргүүний ажилтан цол, тэмдэгээр шагналаа