Стандарт, хэмжил зүйн газар “Үлгэр жишээ” үнэлэгдэв