Солонгосын технологи, стандартын агентлаг /KATS/-д албан хаагчдын чадавхийг дээшлүүлэх уулзалт боллоо