ПЕТРОЧАЙНА ДАЧИН ТАМСАГ ХХК-ИЙН ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛҮҮДЭД ШАЛГАЛТ, БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫГ ХИЙЛЭЭ