О.Нандин-Эрдэнэ: Сайн хамтын ажиллагаа нь хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад чухал үүрэгтэй