Олон Улсын Цахилгаан Техникийн Хорооны 85 дугаар Ерөнхий Чуулган эхэллээ