Олон улсын Стандартчиллын байгууллага СХЗГ хоорондын уулзалт боллоо