НИЙСЛЭЛИЙН ЛАБОРАТОРИ СОРИЛТ ТУРШИЛТ ХИЙХ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ЭРХЭЭ ДӨРВӨН ЖИЛИЙН ХУГАЦААГААР СУНГУУЛЛАА