МХЕГ-ын улсын байцаагч нарт зориулсан “Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний суурь асуудал” сэдэвт цахим сургалтыг зохион байгууллаа.