Монгол Улсын эрчим хүчний салбарын мэргэжилтнүүдийг Стандарт, хэмжил зүйн тэргүүний ажилтан цол, тэмдгээр шагналаа