Илүү сайхан ирээдүйг бүтээхэд оюутан залуусийг нэгдэхийг уриалж байна