ЗӨВЛӨМЖ: Үл орлогдох амин хүчлийн хамгийн сайн эх үүсвэр нь амьтны гаралтай уургууд байдаг