Завхан аймагт Стандарт ба хөгжил үндэсний хөтөлбөрийн хэлэлцүүлэг боллоо