ДЭЛХИЙН ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ӨДӨР 05 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДӨР БОЛНО