ДЭЛХИЙН ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ӨДӨР 05 ДУГААР САРЫН 20-НД БОЛНО