ДЭЛХИЙН ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ӨДРИЙГ УГТСАН СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ БОЛЛОО