ДУЛААН, ЦАХИЛГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛДЭГ ААН-ҮҮДТЭЙ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ