Дулаан, даралт, температурын хэмжлийн төрлөөр хэмжил зүйн мэргэшүүлэх сургалт болж байна