Дотоодын цэргийн 805 ангийнхантай хамтарсан уулзалт зохион байгууллаа.