Дорнод аймагт үндэсний хөтөлбөрийн хэлэлцүүлгийг амжилттай өрнүүллээ