Дорноговь аймаг үндэсний хэлэлцүүлгийг амжилттай өрнүүллээ