ГЕОЛОГИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИТОЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХААР БОЛЛОО