Гадаад харилцааны яаманд Стандарт ба хөгжил хэлэлцүүлгийг хийж, санал солилцлоо