Бид тогтвортой маргаашийн төлөө өнөөдөр хэмжиж байна