Гадаад харилцааны яаманд стандарт ба хөгжил хэлэлцүүлгийг хийж, санал солилцлоо