Барилга доторх унд-ахуйн ус хангамжийн системд тавих техникийн шаардлага 5 цуврал стандарт батлагдлаа