Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд үндэсний хэлэлцүүлэгийг амжилттай өрнүүллээ