Ази номхон далайн хууль эрхийн хэмжил зүйн байгууллага APLMF-ийн Форум Филиппин Улсад боллоо