Ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх цахим сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа