Стандартчилал, хэмжил зүйн талаарх эрх зүйн өөрчлөлт