“ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО-MNS ISO 9001:2016 СТАНДАРТЫН ШААРДЛАГА” сэдэвт арга зүйн сургалт зохион байгуулав