Ээлжит баталгаажуулалтын ажлыг Ногооннуур сум болон Цагааннуур тосгонд хийж гүйцэтгэлээ