Ургац хураалтын үед ашиглагдаж буй хэмжих хэрэгсэлд баталгаажуулалт хийлээ