Сагсай сумд нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулав