Амралтын газар, жуулчны баазуудад цахим сургалт хийлээ.