“ҮНДЭСНИЙ ЧАНАРЫН ШАГНАЛ”-ЫН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА