Хэмжих хэрэгслийн шалгалт баталгаажуулалт хийлгэх бол энд дарна уу