ТӨРИЙН ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ СТАНДАРТЧИЛАХАД ЦХХХЯ-ТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАНА